Prezentacja prac będzie odbywała się w formie elektronicznej w dniach 7 – 9 września 2017 roku w foyer Hotelu Hilton na przeciwko głównej rejestracji zjazdu.

Prezentacje powinny zawierać do 5 slajdów zapisanych w formacie PDF.

Prosimy o przesłanie prezentacji do 31 sierpnia 2017 roku na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 1. Mikrochirurgiczne badania otworu oponowo-oczodołowego (kanału Hyrtla) na preparatach kadawerowych
  W. Ilków, K. Łątka, D. Łątka
 2. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia lekoopornej depresji metodą stymulacji nerwu błędnego (VNS) – badanie pilotażowe
  K. Kucia, T. Mędrala, K. Zapałowicz.
 3. Zastosowanie metody stymulacji rdzenia kręgowego w leczeniu bólu neuropatycznego w przebiegu urazu splotu ramiennego – omówienie przypadku klinicznego
  K. Szalecki, P. Nauman, T. Mandat
 4. Złośliwy zespół neuroleptyczny po wymianie generatora impulsów głębokiej stymulacji mózgu, u pacjentki z chorobą Parkinsona – opis przypadku
  P. Zdunek, H. Koziara, E. Sołtan, W. Bonicki, T. Mandat
 5. 12-miesięczna obserwacja chorej z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno kompulsywnych leczonych głęboką stymulacją mózgu – cel stymulacji: jądro łoża prążka krańcowego
  K. Szalecki, A. Antosik-Wójcińska, Ł. Święcicki, T. Mandat
 6. Odległe wyniki stymulacji tylnego niskowzgórza w drżeniu opornym na stymulację wzgórza
  W. Libionka, P. Murawski , K. Dzięgiel, S. Adamski, Ł. Grabarczyk, W. Maksymowicz, W. Kloc
 7. Korelacja wartości globalnej metylacji dna ze stopniem nasilenia bólu w okresie okołooperacyjnym u pacjentów operowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej
  A. M. Barciszewska, M. Piwecka, R. Jankowski
 8. Jakość życia pacjenta neurochirurgicznego po urazie kręgosłupa: prospektywne badanie ankietowe
  M. Dettlaff, J. Wiśniewski, W. Kruszewski, A. Zdun-Ryżewska, K. Basiński, H. Garnier, W. Kloc
 9. Zastosowanie nawigacji i O-arm w wertebroplastyce
  M. Wojdyn, M. Błaszczyk, O. Pierzak, M. Grochal, M. Radek
 10. Dostęp boczny w leczeniu operacyjnym nawrotowej radikulopatii szyjnej u chorych po wcześniejszej discektomii z zespoleniem przednim. Opis dwóch przypadków
  A. Balasa
 11. Leczenie operacyjne dyskopatii szyjnej z dostępu przedniego
  K. Szczęsny, W. Orczyk, J. Poleszczuk, J. Soboń, W. Skowroński, H. Kasprzak
 12. Farmakologiczna inhibicja drogi sygnałowej WNT działa synergistycznie z chemio- i radioterapią glejaka wielopostaciowego poprzez ALDH3A1
  A. Suwala , K. Koch , U. D. Kahlert , J. Maciaczyk
 13. Ocena synergicznego zastosowania sodku fluoresceiny oraz 3T śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego w operacyjnym leczeniu nowotworów OUN
  W. Górecki, S. Kaczor, M. Ząbek
 14. Wstępne doświadczenia z zastosowaniem ALA-5 do śródoperacyjnej identyfikacji glejaków złośliwych
  R. A. Czepko, M. Banach, B. Godlewski, M. Stachura, R. Czepko
 15. Leczenie niskozróżnicowanych glejopochodnych guzów mózgu z użyciem alfa emiterów
  B. Królicki, H. Koziara
 16. Czynniki ryzyka wczesnych reoperacji po chirurgicznym leczeniu guzów nadnamiotowych
  R. M. Krzyżewski, B. M. Kwinta, K. M. Kliś, J. Polak, K. Stachura, M. Moskała
 17. Dojście do patologii podstawy czaszki i jamy nosowej drogą kraniotomii czołowo-nosowej
  M. Krakowiak, P. Słoniewski, A. Skorek, T. Szmuda, J. Dzierzanowski
 18. Inwazyjne makrogruczolaki przysadki naciekające dno siodła, stok i zatokę klinową – inwazja podsiodłowa (infrasellar invasion) – analiza kliniczno-patologiczna
  J. Kunicki, W. Bonicki, M. Maksymowicz
 19. Zastosowanie dojścia twarzowo-podczołowego w guzach przedniego dołu czaszki
  M. Racinowski
 20. Skuteczność diagnostyczna biopsji stereotaktycznych mózgu bez śródoperacyjnej weryfikacji neuropatologicznej
  P. Murawski
 21. Wykorzystanie własności zlepno-uszczelniających gabek fibrynowo-kolagenowych w mikroneurochirurgii – doświadczenia własne
  T. Sobolewski, D. Łątka, W. Ilków, K. Łątka, T. Krzeszowiec
 22. Modyfikacja techniki odbarczenia mikronaczyniowego w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego: transpozycja tętnicy móżdżkowej górnej z jej mocowaniem do namiotu za pomocą tachosilu
  G. Turek, K. Sawicki, G. Perestret, T. Łysoń, Z. Mariak
 23. Ocena skuteczności pomiarów ultrasonograficznych średnicy nerwu wzrokowego w monitorowaniu obrzęku mózgu
  J. Wiśniewski
 24. Wyniki leczenia pacjentów z krwotokiem oponowo-mózgowym z powodu pękniętego tętniaka w 4 lub 5 stopniu w skali Hunta i Hessa
  R. Juszkat, M. Klimont, K. Stanisławska, B. Sokół, J. Kościński, R. Jankowski, W. Liebert
 25. Wyniki wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków kompleksu tętnicy łączącej przedniej
  P. Brzegowy, P. Łopatka, B. Łasocha, S. Dyszkiewicz, M. Moskała, T. Jr Popiela
 26. Sieci neuronalne i inne metody informatyczno-statystyczne jako narzędzia w ocenie ryzyka krwotoku oponowo-mózgowego u pacjentów z tętniakami naczyń mózgowych na podstawie parametrów morfologicznych tętniaka
  M. Klimont, R. Juszkat, K. Stanisławska, J. Stankowski, J. Kościński, R. Jankowski, W. Liebert
 27. Bezpieczeństwo stosowania samorozprężalnych stentów LEO w celu leczenia pękniętych tętniaków z szeroką szyją – doświadczenia własne
  R. Juszkat, K. Stanisławska, J. Kościński, R. Jankowski, W. Liebert
 28. Tętniaki tętnicy łączącej tylnej są związane z podwyższonym ryzykiem pęknięcia śródoperacyjnego podczas leczenia wewnątrznaczyniowego
  D. Kocur, N. Przybyłko, J. Baron, P. Bażowski
 29. Operacyjne leczenie niepękniętych tętniaków mózgu
  W. Orczyk, J. Soboń, W. Skowroński, J. Poleszczuk, L. Kundzicz, H. Kasprzak
 30. Nowoczesne metody obrazowania śródoperacyjnego- wideofluorescencja indocyjaninowa w operacjach klipsowania tętniaków wewnątrzczaszkowych
  M. Krakowiak, P. Słoniewski, T. Szmuda, J. Dzierżanowski
 31. Predyktory efektywnego procesu readaptacji zawodowej pacjentów po operacji tętniaka niekrwawiącego mózgu
  K. Milska, M. Stempniewicz, A. Zdun-Ryżewska, T. Szmuda, J. Dzierżanowski, D. Ręcławowicz, A. Szarmach
 32. Wpływ krętości tętnicy środkowej mózgu na powstawanie jej tętniaków
  K. Kliś, B. Kwinta, R. Krzyżewski, K. Stachura, M. Moskała
 33. Czynniki ryzyka wczesnych reoperacji po chirurgicznym leczeniu ostrych krwiaków podtwardówkowych
  R. M. Krzyżewski, B. M. Kwinta, K. M. Kliś, M. Gackowska, J. Polak, K. Stachura, M. Moskała
 34. Czynniki ryzyka wczesnej reoperacji po leczeniu chirurgicznym przewlekłego krwiaka podtwardówkowego
  R. M. Krzyżewski, B. M. Kwinta, K. M. Kliś, M. Gackowska, J. Polak, K. Stachura, M. Moskała
 35. Ultrawczesna kraniektomia odbarczająca w leczeniu chorych po urazach głowy w różnych grupach wiekowych
  P. Jasielski, Z. Czernicki, W. Koszewski, P. Dąbrowski
 36. Czynniki predykcyjne skutecznej ewakuacji przewlekłego krwiaka podtwardówkowego przez przyłóżkową trepanację czaszki
  S. Kierońska
 37. Analiza porównawcza subiektywnej uciążliwości stosowania ramowej techniki stereotaktycznej w neuromodulacyjnym leczeniu zaburzeń ruchowych oraz podczas biopsji gózów mózgu
  M. Czyżewski, M. Nasrallah, H. Koziara, K. Szalecki, E. Sołtan, P. Nauman, T. Mandat

Patronaty

logo prezydentlogo wojewodalogo lumlogo pielegniarki

Partnerzy