Sesje pielęgniarskie

09.00–11.30 

SESJA NR 1

CZĘŚĆ 1. SPECYFIKA OPIEKI NAD CHORYMI PO WSZCZEPIENIU STYMULATORA

Prowadzący: mgr Renata Waliszewska, dr n. med. Regina Lorencowicz

 1. Specyfika opieki nad pacjentem po wszczepieniu stymulatorów mózgu
  D. Matyka, M. Wertel, G. Skrobowska, A. Kozyra, F. Stoma, K. Obszańska
  Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie
 2. Założenia i wytyczne związane z opieką nad pacjentami, u których prowadzona jest terapia z wykorzystaniem neurostymulatorów
  M. Nasrallah, M. Czyżewski, H. Koziara, K. Szalecki, E. Sołtan, P. Nauman, T. Mandat
  Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii IPiN
 3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Parkinsona po wszczepieniu stymulatora mózgu
  R. Śledzińska, T. Kaczmarczyk, M. Rusinek
  Klinika Neurochirurgii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 4. Rehabilitacja pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegu głębokiej stymulacji mózgu
  M. Kucharczuk-Kopycińska, M. Kachelski, S. Krajewski
  Klinika Neurochirurgii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 5. Analiza wiedzy chorych z chorobą Parkinsona na temat życia codziennego z implantowanym systemem do głębokiej stymulacji mózgu oraz obsługi programatora osobistego
  M. Aleksandrowicz, M. Sobstyl, M. Ząbek, G.Brzuszkiewicz-Kuźmicka
  Oddział Neurochirurgii, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
 6. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dziećmi leczonymi operacyjnie z powodu dystonii
  E. Frączkowska, M. Rusinek, M. Harat
  Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

CZĘŚĆ 2. KRWIAKI POURAZOWE WEWNĄTRZCZASZKOWE, SPECYFIKA OPIEKI NAD DZIEĆMI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ, PROBLEMY Z LECZENIEM CHORYCH NIEUBEZPIECZONYCH

Prowadzący: dr n. med. Renata Jabłońska, mgr Agnieszka Szajerska

 1. Krwiaki pourazowe wewnątrzczaszkowe u osób w podeszłym wieku – opis przypadku pacjenta
  Agata Augustyniak
  10 wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii
 2. Przyzwojak kłębuszka szyjnego – opis przypadku
  E. Kociniewska, D. Paczkowski
  Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 3. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z czaszkogardlakiem
  E. Kotarba, M. Woźnica, B. Pająk
  Oddział Neurochirurgii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
 4. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z mnogimi guzami mózgu
  M. Sadowska, A. Raszka
  Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
 5. Problemy z leczeniem osób nieubezpieczonych i bezdomnych.
  E. Guz, E. Sagan, E. Bartoń, K. Podleśna
  Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie
 6. Problemy z leczeniem osób nieubezpieczonych i bezdomnych
  R. Waliszewska
  Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
 7. Pacjent bezdomny w szpitalu
  B. Wlaźlik, A. Smolarek, A. Kujawa, E. Biskupska
  Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego UM w Łodzi, USK nr1 im. N. Barlickiego w Łodzi 

11.30–12.15

PRZERWA NA OBIAD

12.15–15.15

SESJA NR 2. TEMATY WOLNE

CZĘŚĆ 1

Prowadzący: dr n. o zdr. Agnieszka Królikowska, mgr Barbara Wlaźlik

 1. Bezpieczny pacjent = bezpieczna pielęgniarka
  E. Kocot, A. Rarak, B. Parzyszek, U. Stachyra, E. Sagan, A. Podkowiński
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
 2. Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki pielęgniarskiej w Polsce
  A. Borowicz, A. Grzesik, D. Natur, M. Jabłońska, A. Podkowiński
  Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie
 3. Rola pielęgniarki zabiegowej w ambulatoryjnej operacji zespołu cieśni nadgarstka
  E. Patucha
  Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego UM Łódź, USK nr 1 im. N. Barlickiego
 4. Ocena dystansu chromania neurogennego i wydolności funkcjonalnej pacjentów przed i po wykonanym zabiegu w przebiegu stenozy lędźwiowej
  A. Raszka
  Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
 5. Umiejscowienie nowotworu mózgu a jakość życia pacjenta po leczeniu operacyjnym
  A. Królikowska* **, P. Zieliński*, M. Harat*
  *10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Bydgoszcz; **Wydział Nauk o Zdrowiu, CM UMK, Polska
 6. Elementy pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu guzów przysadki i podstawy czaszki z dostępów przeznosowych metodą endoskopową
  I. Walas, A. Toczydłowska, A. Idus, P. Izdebski, J. Kunicki, T. Mandat, W. Bonicki
  Klinika Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 7. Ekonomiczne i socjalne skutki chorób krążka międzykręgowego u pacjentów z leczeniem zakończonym hospitalizacją z leczeniem chirurgicznym
  A. Wójcik
  Klinika Neurochirurgii 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy
 8. Determinanty jakości życia chorych z nowotworem układu nerwowego
  M. Kalita*, B. Wieczorkiewicz*, Świtała*, R. Jabłońska* **, J. Kwiatkowska*, A. Swincow*, R. Ślusarz**
  *Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy; **Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Bydgoszcz
 9. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i kliniczne związane z występowaniem zaburzeń depresyjnych w chorobie dyskowej
  R. Jabłońska* **, M. Kalita**, B. Wieczorkiewicz*, Świtała**, J. Kwiatkowska**, A. Swincow**, R. Ślusarz*
  *Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy; **Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy

CZĘŚĆ 2

Prowadzący: dr n. med. Danuta Graczyk, dr n. med. Regina Lorencowicz

 1. Wpływ znieczulenia nasiękowego rany operacyjnej na odczuwanie bólu pooperacyjnego u pacjentów po zabiegu mikrodiscektomii lędźwiowej
  M. Gajewska, M. Karwacka*, L. Grzelak
  Oddział Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu; *Wydział Pielęgniarstwa Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 2. Blokada zwoju skrzydłowo-podniebiennego jako małoinwazyjna metoda leczenia migreny
  A. Wójcik
  Klinika Neurochirurgii 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy
 3. Problemy pielęgnacyjne u dzieci z wysokim poziomem białka w PMR
  D. Jackowska
  Klinika Neurochirurgii Instytutu CZMP w Łodzi
 4. Implanty międzykolczyste w leczeniu zespołów bólowo-obciążeniowych odcinka lędźwiowego
  T. Kaczmarczyk, R. Śledzińska, P. Sokal
  Klinika Neurochirurgii 10. Wojskowy Szpital Kliniczny Bydgoszcz
 5. Leczenie spastyczności przy użyciu pompy baklofenowej
  E. Żurawska, B. Wlaźlik, K. Stachlewska, E. Biskupska, M. Karalus
  Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego UM w Łodzi, USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
 6. Ogrzewanie pacjenta systemem wymuszonego powietrza na bloku operacyjnym jako poprawa jakości w opiece nad pacjentem operowanym
  I. Żurecka- Sobczak
  USK im. WAM-CSW w Łodzi
 7. Losy dzieci, gdy rodzice zawodzą
  M. Machnicka
  Klinika Neurochirurgii Instytutu CZMP w Łodzi
 8. Zakres opieki pielęgniarskiej świadczonej pacjentom w okresie leczenia neurochirurgicznego
  R. Lorencowicz, W. Wrona, J. Jasik, K. Turowski, E Przychodzka, J. Celej -Szuster
  Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

15.15–15.30

PRZERWA NA KAWĘ 

15.30–18.00 

Zgromadzenie Sekcji Pielęgniarstwa PTNCH

19.30

Spotkanie Towarzyskie w EC1

Przejazd autokarami spod hotelu Hilton

Patronaty

logo prezydentlogo wojewodalogo lumlogo pielegniarki

Partnerzy