Sesje lekarskie

08:00–09:30 

SESJA NR 1. GUZY PODSTAWY TYLNEJ JAMY CZASZKI

Prowadzący: prof. Marcin Roszkowski, prof. Dariusz Jaskólski

 1. Leczenie operacyjne oponiaków przedniej części otworu potylicznego wielkiego - stopniowe upraszczanie dostępu operacyjnego
  P. Ładziński, W. Kaspera, M. Tymowski, P. Larysz, H. Majchrzak
  Katedra i Kliniczny Oddział Neurochirurgii w Sosnowcu, SUM w Katowicach
 2. Oponiaki stoku – nierozwiązany problem chirurgii podstawy czaszki
  P. Ładziński, W. Kaspera, M. Tymowski, P. Larysz, H. Majchrzak
  Katedra i Kliniczny Oddział Neurochirurgii w Sosnowcu, SUM w Katowicach
 3. Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia operacyjnego oponiaków kąta mostowo-móżdżkowego
  E. Sołtan, A. Oziębło, W. Bonicki, H. Koziara, S. Barszcz, R. Michalik, J. Kunicki, E. Ruzikowski T. Mandat
  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Centrum Onkologii- Instytut, Warszawa
 4. Osłoniaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego - analiza skuteczności leczenia mikroneurochirurgicznego
  E. Sołtan, A. Oziębło, W. Bonicki, H. Koziara, S. Barszcz, R. Michalik, J. Kunicki, E. Ruzikowski T. Mandat
  Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Centrum Onkologii, Instytut, Warszawa
 5. Czynniki wpływające na czynność nerwu twarzowego po usunięciu osłoniaka nerwu przedsionkowego
  P. Kunert, Ł. Przepiórka, T. Dziedzic, A. Podgórska, A. Marchel
  Klinika Neurochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 6. Rzadkie guzy podstawy tylnej jamy czaszki: obraz kliniczny i wyniki leczenia operacyjnego osłoniaków otworu szyjnego
  A. Nowak, T. Dziedzic, P. Kunert, T. Czernicki, A. Marchel
  Klinika Neurochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 7. Oponiaki tylnej ściany piramidy kości skroniowej: doświadczenia własne w serii 68 operowanych pacjentów
  A. Nowak, T. Dziedzic, P. Kunert, T. Czernicki, A. Marchel
  Klinika Neurochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 8. Zastosowanie stabilizacji potyliczno-szyjnej u chorych ze struniakami stoku i złącza czaszkowo szyjnego
  R. Michalik, J. Kunicki, P. Poppe, W. Bonicki
  Klinika Nowotworów Układu Nerwowego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 9. Selektywna embolizacja oraz wzmocnienie stentgraftem tętnicy szyjnej wewnętrznej jako wstęp do resekcji kłębczaków otworu żyły szyjnej
  M. Piotrowski, K. Tybor, K. Wiśniewski, J. Chrząstek*, M. Hupało, D. Jaskólski
  Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego UM w Łodzi, USK nr 1 im. N. Barlickiego; *Zakład Radiologii UM w Łodzi, USK nr 1 im. N. Barlickiego
 10. Cechy radiologiczne torbieli neuroektodermalnej tylnej jamy czaszki warunkujące jej całkowitą resekcję: przegląd systematyczny ipd z metaanalizą
  T. Szmuda, P. Słoniewski, S. Kierońska
  Akademia Neurochirurgii. Katedra i Klinika Neurochirurgii, Gdański Uniwersytet Medyczny

09:30–09:45

Przerwa na kawę / Sesja posterowa

09:45–11:00

Sesja nr 2. Techniki endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki

Prowadzący: doc. Tomasz Łysoń, dr Jacek Kunicki

 1. Endoskopowa chirurgia podstawy czaszki: nasze doświadczenia
  T. Dziedzic, T. Gotlib, P. Kunert, A. Marchel
  Klinika Neurochirurgii i Otolaryngologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Zabiegi hybrydowe w guzach podstawy czaszki obejmujących zatokę jamistą. Doniesienie wstępne
  M. Moskała, K. Stachura, M. Betlej, T. Popiela*
  Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UJ CM, Kraków; *Katedra Radiologii UJ CM, Kraków
 3. Plastyka ubytków pooperacyjnych po endoskopowych przeznosowych operacjach podstawy czaszki
  T. Łysoń, A. Sieśkiewicz, R. Chrzanowski, K. Sawicki, G. Turek, P. Wilk, M. Rogowski, Z. Mariak
  Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 4. Wyniki leczenia operacyjnego torbieli kieszonki rathkego (rathke cleft cyst, rcc) z dostępu przezklinowego metodą endoskopową
  J. Kunicki, W. Bonicki
  Klinika Nowotowrów Układu Nerwowego; Centrum Onkologii Instytut w Warszawie
 5. Wyniki leczenia operacyjnego inwazyjnych makrogruczolaków przysadki operowanych z użyciem rozszerzonych dostępów endoskopowych
  J. Kunicki, W. Bonicki
  Klinika Nowotowrów Układu Nerwowego Centrum Onkologii Instytut w Warszawie
 6. Wyniki leczenia operacyjnego czaszkogardlaków z rozszerzonych dostępów przezklinowych metodą endoskopową
  J. Kunicki, W. Bonicki
  Klinika Nowotowrów Układu Nerwowego Centrum Onkologii Instytut w Warszawie
 7. Czy sufentanyl podawany metodą target controlled infusion jest optymalnym opioidem stosowanym w trakcie znieczulenia ogólnego do operacji endoskopowej resekcji gruczolaka przysadki mózgowej?
  T. Napiórkowski, J. Kunicki, M. Symonides W. Bonicki, T. Mandat
  Centrum Onkologii w Warszawie

11:00–11:30

Hemostasis and fleece-bound sealing in neurosurgery

Prof. Ch. Matula z Austrii

11:30–12:15

PRZERWA NA OBIAD

12:15–13:45

Sesja nr 3. EANS: Techniki endoskopowe w neurochirurgii

EANS Session: Endoscopic Techniques in Neurosurgery

Prowadzący: prof. André Grotenhuis, prof. Tomasz Trojanowski

Wykład: Appraisal of extended endoscopic skull base techniques

Prezydent EANS prof. André Grotenhuis

 1. Biopsja endoskopowa guzów mózgu śród- i przykomorowych
  Endoscopic biopsy in intra and paraventricular tumours

  K. Stachura, E. Grzywna, R. Krzyżewski, B. Kwinta, D. Adamek*, M. Moskała
  Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UJ CM , Kraków; *Zakład Neuropatologii UJ CM, Kraków
 2. Endoskopowe interwencje w postępujących idiopatycznych zaburzeniach widzenia
  Endoscopic techniques in progressive idiopathic vision disorders
  R. Chrzanowski, T. Łysoń, A. Sieśkiewicz, A. Budnik, U. Bieluczyk, M. Rybaczek, Z. Mariak
  Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Neurologii Inwazyjnej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 3. Endoskopowe dostępy chirurgiczne 360° do oczodołu
  Endoscopic approaches 360° to the orbit
  T. Łysoń, A. Sieśkiewicz*, R Chrzanowski**, A. Budnik***, M. Rogowski*, Z. Mariak**
  Zakład Neurologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; *Klinika Otolaryngologii, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 4. Zastosowanie przezskórnych technik endoskopowych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego
  Percutaneous endoscopic techniques in lumbar spondylosis
  G. Perestret*, T. Łysoń, K. Sawicki*, R. Chrzanowski*, M. Jankiewicz**, Z. Mariak*
  Zakład Neurologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; *Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 5. Radykalna resekcja torbieli koloidowych trzeciej komory mózgu łączoną metodą endoskopową i stereotaktyczną
  Total resection of colloid cysts of the third ventricle with streotactic endoscopy
  M. Birski, J. Birska, D. Paczkowski, J. Furtak, M. Rusinek, M. Rudas, M. Harat.
  Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

13:45–14:00

SESJA SPONSOROWANA

Doświadczenia własne w tamowaniu trudnych krwawień w zabiegach neurochirurgicznych

Dr n.med. Krzysztof Tybor

14:00–15:00

SESJA MŁODYCH NEUROCHIRURGÓW CZ. 1

Prowadzący: prof. Andrzej Marchel, mgr Jan Jakubowski, FRCS

 1. Ciśnienie pęknięcia w tętniakach niepękniętych oraz w tętnicach wewnątrzczaszkowych – badanie autopsyjne
  L. Lombarski
  Klinika Neurochirurgii WUM, Warszawa
 2. „BUTTERFLY GLIOBLASTOMA” – CZY OPERACJA MOŻE MIEĆ SENS?
  A. Stanuszek
  Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 
 3. Wyniki leczenia operacyjnego guzów okolic elokwentnych mózgu z zastosowaniem zaawansowanych technik monitorowania śródoperacyjnego - doświadczenie jednego ośrodka
  P. Murawski
  Oddział Neurochirurgii Podmiot Leczniczy Copernicus Sp. z o.o. w Gdańsku
 4. Wybrane markery molekularne kaskady i osteoklastogenezy nowotworowej u chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa
  J. Kościński
  Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 5. Leczenie endowaskularne tętniaków o złożonej morfologii
  M. Niedbała
  Śląski Uniwersytet Medyczny
 6. Leczenie operacyjne guzów mózgu z zastosowaniem śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego i kwasu 5-aminolewulinowego
  M. Racinowski
  Oddział Neurochirurgii Podmiot Leczniczy Copernicus Sp. z o.o. w Gdańsku
 7. Zastosowanie modeli 3D unaczynienia mózgowia w edukacji studentów
  M. Błaszczyk
  Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych, USK nr 2 im. WAM-CSW, Łódź
 8. Stężenie izoprostanów f2 w osoczu jako czynnik prognostyczny po krwotoku podpajęczynówkowym
  K. Wiśniewski
  Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, UM w Łodzi, USK nr 1 im. N. Barlickiego
 9. Ultrasonograficzna ocena nawodnienia pacjentów neurochirurgicznych w okresie okołooperacyjnym
  J. Wiśniewski
  Oddział Neurochirurgii Podmiot Leczniczy Copernicus Sp. z o.o. w Gdańsku
 10. Zakotwiczenie rdzenia, tłuszczak nici końcowej i objawowa oponowa przetoka tętniczo-żylna w krzyżowym odcinku kręgosłupa u ciężarnej kobiety. Opis przypadku.
  Ł. Przepiórka, P. Juszyńska
  Klinika Neurochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

15:00–15:30

PRZERWA NA KAWĘ / SESJA POSTEROWA

15:30–18:00

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

18:00–19:30

Przerwa

19:30

Spotkanie Towarzyskie w EC1

Przejazd autokarami spod hotelu Hilton

Patronaty

logo prezydentlogo wojewodalogo lumlogo pielegniarki

Partnerzy